Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními, 2. vydání

Jakl Ladislav

Vydavatel
Metropolitní univerzita Praha
ISBN
978-80-8795-646-5
Počet stran
166
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
A5
Publikace se zabývá aplikací obecných zásad formální logiky na práci s vynálezy, objevy, vzory a označeními, tedy na oblast průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Klade si za cíl vytvořit vědní základ pro snadnější pochopení logických postupů při rozboru platných právních norem v této oblasti a postupů, které se aplikují při hodnocení předmětů průmyslového vlastnictví, zejména technických řešení z hlediska možnosti jejich právní ochrany. Při zpracování této publikace se proto vycházelo ze snahy aplikovat obecné zásady logikapojmu a užívané logické postupy, jako je analýza, syntéza, abstrakce, zevšeobecnění, porovnání, dělení a klasifikace, na postupy při práci s vynálezy, objevy, užitnými vzory a průmyslovými vzory, ochrannými známkami a označeními původu a zeměpisnými označeními. A to jak na postupy při vlastním dokončování vědeckovýzkumných a vývojových prací, tak na postupy při zpracování podkladů pro jejich přihlášení k právní ochraně. Rovněž tak i na aplikaci logických postupů při řízení o již udělených průmyslově právních ochranách. Publikace obsahuje i řadu příkladů, které blíže objasňují probíranou látku, tak i příkladů popisů a nároků na ochranu vynálezů a užitných vzorů.
Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními, 2. vydání

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu