Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným...

Vojtek Petr

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7552-361-7
Počet stran
664
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
16x24 cm
Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to judikatura nejen početná, ale i tematicky bohatá, což odráží i předkládaná publikace. Kniha je přehledně členěná do jednotlivých tematických celků pokrývajících základy odpovědnosti státu, podmínky odpovědnosti a rozsah náhrady, nezákonná rozhodnutí, nesprávný úřední postup, nepřiměřenou délku řízení, promlčení a základní procesní otázky. Z vybraných téměř 700 soudních rozhodnutí je největší pozornost věnována § 31a zákona o odpovědnosti za škodu, tedy "zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu". Přehled judikatury přináší nejdůležitější rozhodnutí zejména Nejvyššího soudu, konkrétně specializovaného senátu 30 Cdo a dříve 25 Cdo, v němž se autor této publikace po mnoho let spolupodílel na vytváření judikatury.
Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným...

995 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu