Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným...

Vojtek Petr

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7552-361-7
Počet stran
664
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
16x24 cm
Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to judikatura nejen početná, ale i tematicky bohatá, což odráží i předkládaná publikace. Kniha je přehledně členěná do jednotlivých tematických celků pokrývajících základy odpovědnosti státu, podmínky odpovědnosti a rozsah náhrady, nezákonná rozhodnutí, nesprávný úřední postup, nepřiměřenou délku řízení, promlčení a základní procesní otázky. Z vybraných téměř 700 soudních rozhodnutí je největší pozornost věnována § 31a zákona o odpovědnosti za škodu, tedy "zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu". Přehled judikatury přináší nejdůležitější rozhodnutí zejména Nejvyššího soudu, konkrétně specializovaného senátu 30 Cdo a dříve 25 Cdo, v němž se autor této publikace po mnoho let spolupodílel na vytváření judikatury.
Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným...

995 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu