Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Nejezchleb Zdeněk

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Místo vydání
Karviná
Rok vydání
2017
Formát
A5
ISBN
978-80-8717-338-1
EAN
9788087173381
Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny daňové legislativy (daň z příjmů, zákon o rezervách) v roce 2017. Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje. Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice: Účetní metody Oceňování Odpisování (včetně základů daňového odepisování) Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů Opravné položky Komplexní oblasti Dlouhodobý majetek a jeho účtování Zásoby Fondy Transfery Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů Účtování na vybraných účtech (neřešených výše) Aktivní a pasivní účty Výsledkové účty Podrozvahové účty Účetní závěrka a její prezentace
Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

398 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu