Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Historické události

Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincii

Kušniráková Ingrid a kolektív

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
272
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2017
Formát
16x24 cm
ISBN
978-80-224-1534-7
EAN
9788022415347
Panovanie Márie Terézie sa podľa zvolených priorít a rozsahu reforiem zvyčajne delí na dve časti. Prvá sa začína nástupom na trón a končí sa spolu s rakúsko-pruskými vojnami v roku 1763, druhá je vymedzená rokmi 1763 - 1780. V prvom období sa realizovali reformné opatrenia, ktoré mali vzhľadom na prebiehajúcu vojnu priniesť okamžitý finančný zisk. Tie sa však vzťahovali len na rakúske a české krajiny, Uhorska sa v podstate nedotkli. Po roku 1763 pristúpila viedenská vláda k radikálnym a zásadným reformám, ktoré pravdepodobne zasiahli do všetkých oblastí spoločenského života aj v uhorskej časti monarchie. V historiografii sa prioritne spomína úprava poddanskej otázky, reforma súdnictva, katolíckej cirkvi a školstva. Menej sa už reflektuje skutočnosť, že pod vplyvom kameralizmu a populacionistického učenia sa populácia začala vnímať ako základ bohatstva štátu a početné opatrenia smerovali nielen k jej zvýšeniu, ale aj skvalitneniu. S tým úzko súvisela reforma zdravotníctva, sociálnej starostlivosti i početné nariadenia o ochrane zdravia a ľudských životov.
Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincii

532 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu