Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie

Kádek Pavol

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-652-8
Počet stran
196
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2017
Formát
14x21 cm
Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že je potrebné sa podujať k napísaniu druhého doplneného vydania tohto diela. Trestný zákon bol od prvého vydania predmetnej publikácie niekoľkokrát novelizovaný, čo sa odrazilo aj v zmene názvov niektorých skutkových podstát trestných činov proti životu a zdraviu. Nielen Trestný zákon, ale aj zdravotnícka legislatíva prešla odvtedy niekoľkými novelizáciami. Väčšina nosných téz vychádza z prvého vydania tejto knihy, pričom jednotlivé kapitoly boli prepracované a doplnené v súlade so súčasným platným a účinným právnym stavom. Publikácia má charakter učebnice a je určená pre široký okruh odbornej verejnosti. Nájde si svoje miesto nielen medzi poslucháčmi zdravotníckych či právnických študijných odborov, ale taktiež medzi širokou odbornou, najmä lekárskou a právnickou obcou.
Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie

400 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu