Zařazeno v kategoriích: PSYCHOLOGICKÁ LITERATURA, Pedagogika

Mediální výchova: Reflexe učitelů českého jazyka a literatury

Sochorová Dagmar

Vydavatel
Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta
ISBN
978-80-2108-523-7
Počet stran
258
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2017
Monografie se zabývá výzkumem realizovaného kurikula mediální výchovy z pohledu učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky. Empirická část představuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaká je realizovaná forma kurikula průřezového tématu Mediální výchova u učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. Dotazníkové šetření se skládalo ze tří částí a bylo zaměřeno na učitelovo pojetí kurikula mediální výchovy, realizovanou formu kurikula mediální výchovy a začlenění mediální výchovy do výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Mediální výchova: Reflexe učitelů českého jazyka a literatury

412 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu