Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Historické události

Historický atlas obyvatelstva českých zemí

Ouředníček Martin a kolektiv

Vydavatel
Karolinum
ISBN
978-80-2463-577-4
Počet stran
136
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Historický atlas obyvatelstva českých zemí je jedním z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. V celkem dvanácti kapitolách jsou ve vývojovém srovnání představena rozličná témata jako například migrace, demografická, ekonomická a kulturní struktura, sociální status, kriminalita nebo volby. K zachycení populačního vývoje a jeho prostorové diferenciace jsou poněkud netradičně využívána hůře dostupná historická statistická data. Atlas pracuje s časovými řadami základních populačních statistických ukazatelů založených na datech sčítání lidu od roku 1921 až do roku 2011 a registrů obyvatelstva z poválečných let. Přínosem atlasu je zachycení relativně dlouhého vývoje prostorové diferenciace vybraných ukazatelů v rámci jednoho mapového listu formou série map s jednotnou legendou.
Historický atlas obyvatelstva českých zemí

900 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu