Strategie vstupu firem na zahraniční trhy

Halík Jaroslav, Fialová Helena

Vydavatel
Metropolitní univerzita Praha
ISBN
978-80-87956-51-9
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Odborná monografie s názvem Strategie vstupu firem na zahraniční trhy vznikla jako výstup vědecko-výzkumného záměru Výzkum mezinárodních ekonomických vztahů 2016–2020 (VVZ 34-10), který je realizován pod vedením prof. Ing. Václava Kubišty, CSc. Cílem monografie je kompletní zpracování problematiky vstupu firem na zahraniční trhy a poukázání na měnící se podmínky v oblasti mezinárodního podnikání, kdy propojení národních trhů v jeden globální celek přináší vznik nových struktur a způsobů řízení firem. Autoři si kladou tyto ústřední výzkumné otázky: Proč je proces internacionalizace firem nezbytný pro jejich fungování v globální ekonomice? Jak fungují mezinárodní dodavatelsko-odběratelské vztahy a jaký mají význam pro řízení firem? Jakou roli v současném mezinárodním obchodu hraje vývoj konjunktury a ekonomických cyklů, uplatnění fiskálních a monetárních nástrojů a zahraničněobchodní politika? Jaké jsou zákonitosti a ovlivňující faktory vývoje, výroby a prodeje zboží na průmyslových trzích a na trzích spotřebních? Jaké mikro- a makroekonomické konsekvence z toho vyplývají? Jakou strategii a formu vstupu na zahraniční trhy může zvolit firma, která prochází procesem internacionalizace? Jak se liší formy vstupu na zahraniční trh v oblasti výroby, obchodu a služeb? Jaká jsou rizika, ale též příležitosti doprovázející jednotlivé formy vstupu? Jak lze využít poznatky a zkušenosti v dané oblasti z domácích a zahraničních zdrojů? Autoři monografie Jaroslav Halík a Helena Fialová byli vedeni snahou odpovědět na tyto výzkumné otázky formou odborných analýz a formulací závěrů tak, aby byly přímo využitelné v praxi. Jejich příjemcem je prioritně podniková sféra, nicméně autoři se domnívají, že text je využitelný i pro vzdělávací účely na vysokých školách ekonomického zaměření a pracovištích státní správy od komunální, až po centrální úroveň.
Strategie vstupu firem na zahraniční trhy

200 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu