Raní Indoevropané v Centrální Asii a Číně - Kulturní vztahy v zrcadle jazyka

Blažek Václav, Schwarz Michal

Vydavatel
NLN - Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
978-80-7422-598-7
Počet stran
308
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
21,0x29,7 cm
Kniha „Raní Indoevropané v Centrální Asii a Číně“ provádí čtenáře cestou napříč časem podél Hedvábné stezky minulosti. Mnoho vědců se pokoušelo najít stopy jazykových kontaktů mezi populacemi tohoto rozsáhlého regionu, ale Blažek a Schwarz jsou prvními, kteří představili velkou syntézu důkazů o vzájemné interferenci jazykových komunit minulosti. Poté, kdy shromáždili a kriticky vyhodnotili výsledky jiných specialistů, které významnou měrou rozšířili o výsledky vlastního bádání, předkládají závěry, jež se stávají cenným zdrojem informací trvalé hodnoty. Ve své výjimečné publikaci se Václav Blažek a Michal Schwarz pokusili rekonstruovat lingvistickými metodami maximum možného o historii a prehistorii komunit obývajících vnitrozemí Euroasie severně od Himálají. Své vývody autoři ilustrují fylogenetickými modely zobrazujícími vývoj indoevropských jazyků na bázi komparativní a lexikostatistické metody. Monografie bude nepochybně sloužit po mnoho budoucích let jako východisko dalšího bádání nejen na poli středoasijské filologie.
Raní Indoevropané v Centrální Asii a Číně - Kulturní vztahy v zrcadle jazyka

299 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu