Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení

Vlk Aleš

Dostupnost
skladem
Vydavatel
SLON
ISBN
978-80-7419-248-7
EAN
9788074192487
Počet stran
154
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Publikace je příspěvkem do diskuze o tématu studijní (ne)úspěšnosti. Jedná se o první česky psané dílo, které systematickým způsobem shrnuje dosavadní poznatky v dané oblasti. Jejím cílem je propojit teoretické a koncepční poznatky se stavem v České republice a vysvětlit některé příčiny a dopady studijní neúspěšnosti u nás. Autorský kolektiv současně přispívá do diskuse k opatřením realizovaným ve veřejné vysokoškolské politice a jejich dopadu jak na systém jako celek, tak na vysokoškolské instituce, a v neposlední řadě na jednotlivce, tedy studenta. Kniha je výsledkem badatelské práce celého autorského kolektivu, který se dané problematice věnoval a věnuje v různých institucích, v různých projektech a z různého pohledu. Někteří se věnují práci s daty a následným interpretacím, jiní se zajímají spíše o chování institucí nebo jednotlivců a analyzují faktory, které toto chování ovlivňují. Neméně důležitým tématem autorů je vysokoškolská politika a strategické dokumenty, včetně realizace příslušných opatření a hodnocení jejich skutečných dopadů. Publikace je určena širokému okruhu čtenářů. Přednostně se týká především představitelů vysokých škol a jejich fakult, od rektorů po členy akademických senátů a pracovníky studijních oddělení, a všech těch, kteří se danou problematikou zabývají na teoretické nebo analytické úrovni. Kniha může být užitečným materiálem i pro zaměstnance veřejné správy zabývající se vysokým školstvím – jak pro „vykonavatele“, tak i pro „tvůrce“ veřejné vysokoškolské politiky – a své čtenáře si najde jistě i mezi samotnými studenty českých vysokých škol. Je určena zkrátka všem, kterým není téma studijní (ne)úspěšnosti lhostejné. Jaké jsou příčiny studijní neúspěšnosti na vysokých školách? Kdo může za vysokou míru studijní neúspěšnosti na českých vysokých školách? Studenti nebo vysoké školy? Nebo někdo třetí? Je studijní neúspěšnost nevyhnutelný jev? Máme se ji snažit potlačovat? Kdy, jak a proč se člověk rozhoduje, na jaké vysoké škole bude studovat? Je rozdíl v míře studijní neúspěšnosti mezi bakalářskými, magisterskými a doktorskými studijními programy? Je skutečně nejkritičtější poslední ročník studia? Jakou roli hraje oborové zaměření studijních programů? Co může vysoká škola se studijní neúspěšností dělat?
Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení

299 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu