Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Komentář

Jemelka, Vetešník

Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-666-1
Počet stran
1160
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, dopadají nejenom na přestupky, ale rovněž na dosavadní jiné správní delikty. Výklad erudovaných autorů umožňuje porozumět sporným ustanovením těchto dvou zákonů, a současně na příkladech ukazuje, jak mají být přestupky v praxi projednávány, a to i s ohledem na dosavadní přístup soudní judikatury a názory odborné veřejnosti.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Komentář

1.790 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu