Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů

Schelle Karel, Tauchen Jaromír a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
929
Místo vydání
Ostrava
Rok vydání
2017
Formát
16x24 cm
ISBN
978-80-7418-272-3
EAN
9788073806576
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky. Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je stěžejní částí encyklopedie komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly. IX. svazek Encyklopedie českých právních dějin je vzhledem k charakteru hesel a snaze o co nejlepší přístupnost řazen chronologicky. Navazuje na osmý svazek, s nímž tvoří jeden tématický celek. Konec IX. svazku tvoří zbývajícíh 57 hesel, začínajících písmenem P, která jsou již opět řazena abecedně.
Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů

1.490 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu