Zařazeno v kategoriích: OSTATNÍ, TECHNICKÁ LITERATURA

Myslivost I.

Hanzal Vladimír a kolektiv

Vydavatel
Česká zemědělská univerzita v Praze
ISBN
978-80-8766-823-8
Počet stran
392
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
18x25 cm
Myslivost je historicky spjata s lesnictvím, a proto je tradiční součástí výuky na středoevropských lesnických fakultách. Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zajišťuje výuku myslivosti jako povinný nebo volitelný předmět pro studenty všech fakult a oborů na ČZU, kteří po úspěšném absolvování předmětu získají kvalifikaci na úrovni vyšší odborné zkoušky z myslivosti. Absolvování předmětu myslivosti umožňuje studentům proniknout do složitých ekosystémových vazeb a toku energie v krajině ovlivňované intenzivním hospodařením v lesních, zemědělských a vodních biotopech. Myslivost je díky vývoji hospodaření v krajině na kvalitativně zcela jiné úrovni než před několika desítkami let. Změnila se struktura zvěře, se kterou myslivci hospodaří, a stále se zvyšují nároky na odbornou úroveň výkonu práva myslivosti. Proto jsme přistoupili k sepsání dvoudílných skript s vědomím, že je nezbytné předložit nejnovější poznatky ze spektra mnoha oborů tvořících základ myslivosti, která je naší formou hospodaření se zvěří jako obnovitelným přírodním zdrojem. Skripta jsou primárně určena studentům myslivosti na České zemědělské univerzitě v Praze, ale věříme, že poskytnou důležité informace i studentům na jiných univerzitách a školách. První díl těchto skript je rozdělen do pěti základních kapitol: I. Myslivecká historie, zvyky a tradice II. Vývoj loveckého práva v Čechách a na Moravě III. Myslivecká zoologie IV. Myslivecká kynologie V. Péče o zvěř
Myslivost I.

458 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Duše rumu

Duše rumu

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu