Zařazeno v kategoriích: OSTATNÍ, TECHNICKÁ LITERATURA

Myslivost II.

Hanzal Vladimír a kolektiv

Vydavatel
Česká zemědělská univerzita v Praze
ISBN
978-80-8766-829-0
Počet stran
320
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
18x25 cm
Myslivost je více než pět století stary´ obor lidské činnosti, ktery´ se neustále vyvíjí a do značné míry formuje v závislosti na vy´voji společnosti a využívání přírody. Z tohoto pohledu jsme přistoupili také k tvorbě předloženého studijního materiálu, ve kterém je zohledněn současny´ vy´voj společnosti a přístupů k mysliveckému hospodaření se zvěří. Ten se například v plné míře odráží v řadu let trvající neutěšené práci na novelizaci zákona o myslivosti, při které se střetávají zcela protichůdné požadavky vlastníků pozemků, pachty´řů, biologů a ekologů, včetně uživatelů honiteb. Proto jsme se při psaní skript, především v kapitole věnované organizaci a řízení myslivosti, nevyhy´bali upozornění na některé problematické situace, které je v praxi třeba řešit. V této kapitole zároveň naleznete srovnání přístupů ke zvěři v řadě evropsky´ch států a řadu dalších inspirujících údajů. Do skript jsme zařadili také statě o praktickém řešení problémů s bobrem evropsky´m a kormoránem, včetně návodu jak postupovat v praxi, protože situace v přírodě se dynamicky mění a uživatelé honiteb jsou jediny´mi oprávněny´mi k řešení problémů se zvěří v praxi. Některé činnosti, jako je například lov bobrů v lokalitách, kde jsou nežádoucí, však již z paměti myslivců vymizely. Dali jsme si za cíl vyzbrojit naše studenty dostatečny´m množstvím informací pro praktické řešení problémů spojeny´ch s prováděním myslivosti v současné době. Snažili jsme se vysvětlit organizačně právní problematiku z hlediska procesních předpisů včetně souvislostí s dalšími speciálními předpisy. To vše nejen v kapitole věnované organizaci a řízení myslivosti, ale i v dalších kapitolách. Věříme, že studenti tento materiál přijmou a že poslouží ke zvy´šení jejich odborné úrovně. Druhý díl těchto skript je rozdělen také do pěti základních kapitol: I. Organizace a řízení myslivosti II. Péče o zdraví zvěře III. Intenzivní chovy zvěře IV. Lovectví V. Lovecké střelectví
Myslivost II.

429 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu