Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně

Cvičebnice 2017 – DÍL 3 Selektivní daně ze spotřeby, Daň z přidané hodnoty, Majetkové daně

Vančurová Alena, Zídková Hana, Láchová Lenka

Vydavatel
1. VOX
ISBN
978-80-87480-61-8
Počet stran
72
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
A4
15. aktualizované vydání V posledních letech je tradicí, že cvičebnici vydáváme každý rok, ta současná vychází z právního stavu poloviny července roku 2017. Snahou autorů bylo vytvořit didaktickou pomůcku, která čtenářům umožní osvojit si, procvičit a upevnit poznatky a získat dovednosti o fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Cvičebnice důsledně navazuje svojí strukturou na učebnici Daňový systém ČR 2016, ale přizpůsobuje se vývoji našeho daňového systému i v průběhu roku 2017, a to včetně novely některých daňových zákonů účinných od července 2017. Obsahuje několik typů příkladů od základních až po opakovací moduly složené především z komplexních příkladů. Připravené úkoly jsou promyšleně koncipovány tak, aby umožnily procvičit, rozvinout, utvrdit a částečně zautomatizovat znalosti vycházející ze studia učebnice. Jsou zařazeny jak obecné úkoly určené k pochopení konstrukce daní a k naznačení jejich vzájemné provázanosti, tak i výpočtové příklady řazené od jednoduchých k složitějším a komplexnějším. Pro snazší orientaci jsou u jednotlivých kapitol důsledně zachovány názvy subkapitol učebnice, a to včetně jejich číslování. V závěru cvičebnice je klíč k řešení úkolů, aby bylo možno si ověřit správnost výsledku.
Cvičebnice 2017 – DÍL 3 Selektivní daně ze spotřeby, Daň z přidané hodnoty, Majetkové daně

179 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu