Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně

Cvičebnice 2017 – DÍL 2 Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění

Vančurová Alena, Klazar Stanislav

Vydavatel
1. VOX
ISBN
978-80-87480-60-1
Počet stran
92
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
A4
15. aktualizované vydání V posledních letech je tradicí, že cvičebnici vydáváme každý rok, ta současná vychází z právního stavu července roku 2017, a tak je zpracována podle poněkud odlišné legislativy než té, ze které na začátku roku 2016 vycházela učebnice. Protože značná část změn je účinná až od července 2017, je v sešitu na úvod uveden stručný přehled legislativních změn oproti učebnici. Snahou autorů bylo vytvořit didaktickou pomůcku, která čtenářům umožní osvojit si, procvičit a upevnit poznatky a získat dovednosti o fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Cvičebnice důsledně navazuje svojí strukturou na učebnici Daňový systém ČR 2016. Obsahuje několik typů příkladů od základních až po opakovací moduly složené především z komplexních příkladů. Připravené úkoly jsou promyšleně koncipovány tak, aby umožnily procvičit, rozvinout, utvrdit a částečně zautomatizovat znalosti vycházející ze studia učebnice. Jsou zařazeny jak obecné úkoly určené k pochopení konstrukce daní a k naznačení jejich vzájemné provázanosti, tak i výpočtové příklady řazené od jednoduchých k složitějším a komplexnějším. Pro snazší orientaci jsou u jednotlivých kapitol důsledně zachovány názvy subkapitol učebnice, a to včetně jejich číslování. V závěru cvičebnice je klíč k řešení úkolů, aby bylo možno si ověřit správnost výsledku.
Cvičebnice 2017 – DÍL 2 Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění

189 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu