Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR

Pirošíková Marica, Bálintová Miroslava

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-8168-658-0
EAN
9788081686580
Počet stran
776
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2017
Formát
A5
Cieľom publikácie je poskytnúť odbornej verejnosti komplexný súbor významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), vyhlásených proti Slovenskej republike. Autorky, zástupkyne Slovenskej republiky v konaní pred ESĽP, rozhodnutia systematicky usporiadali podľa jednotlivých práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd s cieľom napomôcť čitateľovi ľahko vyhľadať potrebné informácie. V publikácii sú obsiahnuté tie časti rozhodnutí, v ktorých sa ESĽP zaoberal skutočnosťou, či došlo k porušeniu konkrétneho ľudského práva alebo slobody. Nie sú v nej rozhodnutia, v ktorých tento medzinárodný súdny orgán sťažnosti neprijal z dôvodu nesplnenia iných podmienok prijateľnosti sťažnosti, ako je ich zjavná nepodloženosť. Vzhľadom na uvedené sa autorky venujú namietanému porušeniu práva na prerokovanie veci v primeranej lehote len okrajovo. Hoci sú sťažnosti na porušenie iných práv menej početné, majú pre slovenskú právnu prax veľký význam. Práve z tohto dôvodu sa autorky rozhodli oboznámiť s nimi slovenskú odbornú verejnosť. Publikácia je určená pre zamestnancov orgánov ochrany práva, predovšetkým pre sudcov, prokurátorov a advokátov a je užitočnou literatúrou pre ašpirantov na uvedené právnické povolania.
Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR

893 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu