Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Špička Jindřich

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-664-7
EAN
9788074006647
Počet stran
192
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ekonomické situaci podnikatelského subjektu, na něž navazují manažerská rozhodnutí. Na rozdíl od jiných publikací zaměřených na finanční analýzu kniha přináší několik nových aspektů. Kromě přehledu metod a vysvětlení silných a slabých stránek jejich použití jsou v textu objasněny vazby finanční analýzy na strategickou analýzu a strategické řízení podniku. Větší měrou se kniha soustředí na metody mezipodnikového srovnání, benchmarking a stanovení doporučených hodnot pro jednotlivé sektory hospodářství. Na hodnocení finanční situace organizace je přitom pohlíženo jiným způsobem, a to z hlediska zájmových skupin (stakeholders). Na základě svých praktických zkušeností autor vysvětluje, kde se ve finanční analýze dělají nejčastější chyby, a představuje základní principy finančně analytického myšlení. Teoretická část je doplněna o praktické příklady použití představených metod a ukazatelů s vazbou na účetní výkazy. Kniha je určena finančním manažerům a vlastníkům organizací a dalším zájmovým skupinám v podobě externích analytiků (pracovníkům bank, poradenských firem atd.), ale i pedagogům a studentům vyšších odborných škol a vysokých škol ekonomického zaměření. Rámcový obsah 1. Význam finanční analýzy ve strategickém řízení organizace 2. Zdroje dat z finančního účetnictví pro finanční analýzu 3. Analýza struktury účetních výkazů 4. Krátkodobé finanční řízení 5. Finanční řízení kapitálové struktury 6. Rentabilita jako strategický cíl organizace 7. Finanční analýza pro strategické rozhodování vlastníků a investorů 8. Finanční analýza pro malé podnikatele 9. Finanční analýza neziskových organizací 10. Scoringové modely predikce finanční situace pro všechny zájmové skupiny 11. Benchmarking jako nástroj pro hodnocení a návrh strategie 12. Systematizace ukazatelů z pohledu zájmových skupin 13. Souhrnný příklad finanční analýzy výrobního závodu
Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

390 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu