Zařazeno v kategoriích: Management, EKONOMICKÁ LITERATURA

Krízový manažment podniku

Gozora Vladimír

Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-7552-805-6
Počet stran
184
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2017
Formát
B5
Publikácia zovšeobecňuje poznatky a skúsenosti z krízového manažmentu v Slovenskej republike i v zahraničí. Poskytuje komplexný a ucelený obraz o podnikoch a ich manažmente, o predmete a funkciách krízového manažmentu a riešení nerovnovážnych stavov podnikateľských subjektov. Autor poukazuje na podnikateľskú úspešnosť hospodárskych subjektov, ktorá je úzko spojená s prekonávaním ekonomických rizík a s ekonomickou bezpečnosťou v špecifickom prostredí. Dosiahnutie rovnovážneho stavu a udržateľného rozvoja podnikov je podmienené aj pripravenosťou podnikového manažmentu na riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, znalosťami z krízového manažmentu a skúsenosťami z používania jeho nástrojov, ktorým sa učebnica venuje. Publikácia je určená pre študentov vysokých škôl študujúcich krízový manažment, pre podnikových manažérov, podnikateľov a pre ostatnú odbornú verejnosť.
Krízový manažment podniku

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu