Zařazeno v kategoriích: Management, EKONOMICKÁ LITERATURA

Performance management. Cases and exercises

Wagner Jaroslav, Matyáš Ondřej

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Vysoká škola ekonomická v Praze
ISBN
978-80-245-2191-6
EAN
9788024521916
Počet stran
104
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
A4
Skripta se věnují případovým studiím a příkladům z oblasti Řízení výkonnosti s důrazem na význam nástrojů a metod manažerského účetnictví. Hlavními tématy jsou finanční a manažerský reporting, řízení a alokace nákladů, využití informací manažerského účetnictví pro rozhodování, rozpočetnictví a analýza odchylek, systémy a kritéria měření výkonnosti. Případové studie umožňují koncepčně porozumět novému tématu v návaznosti na text v učebnici, respektive výklad učitele; příklady umožňují procvičit aplikaci nástrojů a metod v konkrétních situacích. Skripta jsou určena zejména pro studenty magisterského studia v předmětech Performance Management a Managerial Accounting vyučovaných v anglickém jazyce. Je možné je využít i v rámci manažerského a celoživotního vzdělávání. The textbook concerns case studies and exercises on Performance Management emphasizing the role of management accounting tools and methods. Main topics are financial and managerial reporting, cost management and cost assignment, application of management accounting information for decision-making, budgeting and variance analysis, performance measurement systems and criteria. Case studies support comprehensive understanding of each topic in synergy with textbook’s reading or lectures; exercises support practicing of application of tools and methods in concrete situations. The text books is made for Performance Management and Managerial Accounting courses in graduate programs taught in English. It can be also used in managerial and longitudinal educational programs.
Performance management. Cases and exercises

378 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu