Zařazeno v kategoriích: UMĚNÍ, Malířství, sochařství, Beletrie

Krásný sloh a Jižní Tyroly

Meluzínová Romana

Vydavatel
NLN - Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
978-80-7422-573-4
Počet stran
240
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
17x24 cm
Vztah nástěnné a deskové malby Jižních Tyrol k malbě krásného slohu, zvláště bohemikální, je téma v literatuře mnohokrát zmiňované, dosud však nepodrobené pečlivé analýze. Ne zcela vyjasněný zůstává i původ krásnoslohých motivů ve sledované oblasti. Kromě Prahy a odtud odcházejících umělců mohla iniciační úlohu sehrát i jiná středoevropská centra, zejména Salzburg, Vídeň či jižní Německo. Kniha je členěna do šesti hlavních kapitol. Po nastínění tématu následuje kapitola ve stručnosti seznamující čtenáře s politickými dějinami oblasti a jejich vztahem k zemím Koruny české. Další tři kapitoly jsou věnovány nástěnné malbě, rozdělené podle místních škol a dílen. První z nich představuje dílo mistra Václava, kerý je v pramenech označován, mimo jiné, jako "Watzlab Kunstl von Behm" a který s jistotou prošel školením v Čechách. Další kapitola je věnována takzvané bolzanské škole. Třetí část se zabývá nástěnnými malbami spojovanými s malíři z Brunecku (brixenská škole). Poslední kapitola přibližuje deskové obrazy relevantní pro dané téma.
Krásný sloh a Jižní Tyroly

269 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu