Zařazeno v kategoriích: Časopisy

Filosofický časopis - předplatné

Bílek, Jindřich, Ryšánek, Bernard a kol

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Filosofický ústav
ISBN
0015-1831
EAN
17PRED005
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Filosofický časopis je akademické periodikum, které se důsledně otevírá pluralitě odborných filosofických názorů. Jakožto národní časopis, který ve svých každoročních šesti pravidelných číslech vychází v českém a částečně i slovenském jazyce, by měl Filosofický časopis pokud možno reprezentovat nejen celé filosofické spektrum, ale i všechny oblasti České republiky. Filosofický časopis je pojímán především jako služba filosofické obci, je otevřen příspěvkům a námětům ze všech filosofických pracovišť. Filosofický časopis vychází již od roku 1953, a dnes je tedy již nejdéle vycházejícím českým odborným periodikem, které se zabývá filosofickými otázkami. Po celou dobu své existence byl spjat s Akademií věd; v současnosti je jeho vydavatelem Filosofický ústav Akademie věd, v. v. i. Od roku 1990 je Filosofický časopis recenzovaným periodikem a je uváděn v mezinárodních citačních databázích SCOPUS, Web of Science, ERIH a Ulrich’s. Koncipován je jako důsledně pluralitní revue. Tomu odpovídá i skladba redakčního kruhu a mezinárodní složení redakční rady, v nichž se na utváření podoby Filosofického časopisu podílejí odborníci reprezentující jednotlivé filosofické disciplíny, jež navíc zastupují i různé badatelské generace. Mezi autory, kteří publikují své příspěvky ve Filosofickém časopise, se objevují přispěvatelé domácí i zahraniční. Rozhodujícím kritériem ovlivňujícím výběr publikovaných textů je jejich kvalita, jejíž garancí je oboustranně anonymní recenzní řízení. Stanoviska autorů publikujících ve Filosofickém časopise jsou neodvislá od názorů redakčních orgánů či vydavatele. Filosofický časopis nabízí vážným zájemcům o filosofii v jejím nejpůvodnějším smyslu – totiž v kritickém promýšlení základních lidských otázek – hodnotné původní studie i překlady, kvalifikované recenze, informace ze života filosofické obce i rozhovory s významnými současnými filosofy. Vzhledem k rozmanitosti názorů, jež se na jeho stránkách objevují, se nevyhýbá ani polemikám či zasvěceným diskusím. Nezabývá se ovšem jen tradičními tématy – usiluje o skutečně moderní přístup, a proto se otevírá i aktuálním podnětům a mezioborovým otázkám. Na této webové stránce se potenciální přispěvatelé mohou v dalších rubrikách podrobně seznámit s podmínkami přijímání příspěvků a podobou textových formátů. Čtenáři zde pak ve své rubrice naleznou informace o aktuálních i starších číslech a možnostech, jak je získat. Filosofický časopis vychází ve své pravidelné řadě šestkrát ročně, každé číslo vždy v rozsahu minimálně 160 stran. V těchto číslech jsou publikovány příspěvky pouze v českém a slovenském jazyce, přičemž všechny recenzované texty jsou vždy opatřeny dvěma cizojazyčnými resumé. Publikace v národním jazyce jsou respektovány jak zahraničními přispěvateli, tak i mezinárodními citačními databázemi, neboť se všeobecně uznává, že představují jazykový a kulturní přínos pro domácí prostředí. Kromě toho každý rok vycházejí i mimořádná čísla Filosofického časopisu, obvykle dvě, přičemž vždy minimálně jedno by mělo být vydáno v angličtině, případně v jiném světovém jazyce. S podmínkami jejich vydávání se lze rovněž seznámit na této webové stránce. 6 x ročně Cena předplatného je orientační a neobsahuje poštovné. Předplatné je možné objednat vždy jen na kalendářní rok. Případnou dostupnost jednotlivých čísel Vám zodpovíme na dotaz.
Filosofický časopis - předplatné

450 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu