Velké dějiny zemí Koruny české - Právo

Adamová Karolina, Lojek Antonín, Tauchen Jaromír, Schelle Karel

Vydavatel
Paseka
ISBN
978-80-7432-749-0
Počet stran
752
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
15x21 cm
Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu od téhož autorského týmu. Populární formou přibližuje vývoj práva na našem území od raného středověku po současnost, vykresluje dobové rozdíly v pojetí práva a jejich souvislosti se společenskými proměnami, dopady právních změn na život různých vrstev obyvatelstva, mapuje vývoj právní vědy a všímá si jejích významných osobností. Zvláštní pozornost věnuje kniha postupnému vývoji jednotlivých právních oborů — občanskému, trestnímu, pracovnímu, rodinnému a obchodnímu právu — a dějinám soudnictví.
Velké dějiny zemí Koruny české - Právo

790 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu