Úvod do mezinárodního práva soukromého

Rozehnalová Naděžda, Valdhans Jiří, Drličková Klára, Kyselovská Tereza

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7552-864-3
EAN
9788075526991
Počet stran
304
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky včetně historického vývoje a dále podává potřebný výklad pojmů a přehled pramenů mezinárodního práva soukromého a procesního. Čtenářům učebnice dále poskytne nejprve obecný výklad kolizního práva a poté se zaměřuje na konkrétní oblasti – subjekty soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem, právní jednání a zastoupení, závazky ze smluv a mimosmluvní závazky, věcná práva, právo duševního vlastnictví, dědické právní poměry, rodinné právo, uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí a končí kapitolou o právní pomoci.
Úvod do mezinárodního práva soukromého

372 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu