Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

ÚZ č.1223 Životní prostředí

Kolektiv autorů

Vydavatel
Nakladatelství Sagit
ISBN
978-807488-255-5
Počet stran
752
Místo vydání
Ostrava
Rok vydání
2017
Formát
A5
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Většina předpisů byla od minulého vydání dotčena řadou změn mj. v souvislosti s novou úpravou přestupků; největší změny nastaly v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákony jsou ve znění k 1. 11. 2017, kde jsou odlišně zapracovány změny účinné od 1. 1. 2018. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
ÚZ č.1223 Životní prostředí

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu