Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

ÚZ č.1223 Životní prostředí

Kolektiv autorů

Vydavatel
Nakladatelství Sagit
ISBN
978-807488-255-5
Počet stran
752
Místo vydání
Ostrava
Rok vydání
2017
Formát
A5
Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Většina předpisů byla od minulého vydání dotčena řadou změn mj. v souvislosti s novou úpravou přestupků; největší změny nastaly v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákony jsou ve znění k 1. 11. 2017, kde jsou odlišně zapracovány změny účinné od 1. 1. 2018. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
ÚZ č.1223 Životní prostředí

319 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu