Zařazeno v kategoriích: SOCIOLOGICKÁ LITERATURA, Dějiny

Marxismus jako projekt nové společnosti: Dvě studie ke společenským vědám (1945-1969)

Devátá Markéta

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
ISBN
978-80-7285-175-1
EAN
9788072851751
Počet stran
131
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
14x20 cm
Práce se věnuje problematice společenských věd z hlediska definování a naplňování jejích ideových cílů. Zabývá se konstituováním ideologického rámce, v němž se společenské vědy pohybovaly, a vzájemným ovlivňováním společenskovědní politiky a praxe. První studie se soustřeďuje na problematiku politických věd v procesu ztotožňování jejich obsahu s marxisticko-leninským paradigmatem a jejich zpětného vymezování v rámci společenských věd. Sleduje jejich aplikovanou podobu v politickém vzdělávání (marxismus-leninismus, vědecký komunismus), rekonstituování sociálních věd jako rámce pro sociálně-politický výzkum (sociologie, politologie). Usiluje o stručný nástin přínosu společenských věd společenské reformě roku 1968 a základních postupů likvidace společenskovědních reformních projektů v rámci „konsolidačního“ procesu po srpnu 1968. Druhá studie se zabývá hlavními ideovými konflikty ve společenských vědách jako projevů reálného dopadu mocenského formulování směřování vědy. Sleduje ideové zdroje těchto konfliktů vnímané z jedné strany jako východiska destalinizačního úsilí a z druhé jako projevy nepřípustné revize vládnoucích ideologických principů a snaží se postihnout, jak zásady uplatňované při řešení těchto politických kauz ovlivňovaly další společenskovědní politiku i praxi.
Marxismus jako projekt nové společnosti: Dvě studie ke společenským vědám (1945-1969)

190 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu