Občanský zákoník - velký komentář - Svazek IX - § 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních

Melzer Filip, Tégl Petr a kolektiv

Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-199-1
Počet stran
1728
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
16x24 cm
Devátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upraveny v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894–3014. Analyzuje mimořádně významné instituty odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, soukromého soutěžního práva (zejména práva nekalé soutěže), bezdůvodného obohacení a nepřikázaného jednatelství a dnes poněkud méně relevantní institut upotřebení věci k prospěchu jiného. Devátý svazek též pojímá související společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 3015–3081). Cílem předkládaného komentáře je poskytnout čtenáři oporu při řešení složitých případů, se kterými se při své praxi setkává. Autoři nejen popisují novou právní úpravu, ale soustředí se zejména na interpretační a aplikační problémy, které přináší. Při jejich řešení reflektují dosavadní českou a československou judikaturu a literaturu a tam, kde je to vhodné a účelné, se zohledňují i závěry, ke kterým dospěla právní dogmatika příbuzných právních řádů. Výsledkem tohoto koncepčního přístupu je v českých podmínkách dosud nejrozsáhlejší zpracování závazků ze zákona.
Občanský zákoník - velký komentář - Svazek IX - § 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních

2.690 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu