Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie. Svazek třetí - Online marketing

Hán Jan, Chalupa Štěpán, Pažout Jaromír

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7552-888-9
Počet stran
312
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Kniha představuje aktuální a klíčové oblasti využití moderních informačních technologií v marketingu hotelů, přičemž může být v mnoha ohledech inspirativní také pro jiné typy podniků. Autoři se v ní zaměřují především na webové stránky a s nimi propojené rezervační systémy hotelů, poukazují na možnosti tzv. digitálního marketingu, představují vlastnosti v hotelnictví tak významných distribučních kanálů jako jsou OTA, případně také GDS, zabývají se problematikou revenue managementu, jeho aktuálním pojetím a dílčími nástroji, přinášejí ucelenější pohled na možnosti využití sociálních médií v hotelnictví, poodhalují nástroje a metody dnes přirozeně sílícího mobilního marketingu, vyzdvihují význam CRM systémů a aktivit reputation managementu, podtrhují důležitost vybraných moderních metod marketingového výzkumu a závěrem představují některé trendy, které mohou v oblasti hotelového marketingu způsobit a vyžadovat určité dílčí změny v uvažování zainteresovaných osob. Je určena nejen samotným zaměstnancům a podnikatelům, kteří v ní mohou najít zdroje inovací marketingových procesů a systémů svých hotelových společností, může být použita také jako opora studia studentům oborově příbuzných vysokých a středních škol nebo také jako materiál dalšího profesního rozvoje pracovníků z praxe.
Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie. Svazek třetí - Online marketing

395 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu