Parlamentná imunita na Slovensku, v Čechách, v niektorých iných štátoch Európy a v judikatúre

Vaľo Michal

Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-8168-820-1
Počet stran
212
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
A5
Parlamentná (poslanecká) imunita je na Slovensku síce predmetom politických diskusií, no odborná právnická obec jej venovala zatiaľ menej pozornosti. Publikácia je pokusom zoznámiť právnikov, politikov a laickú verejnosť s?historickým vývojom ústavnej úpravy imunity na území súčasnej Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky, a to od počiatkov parlamentarizmu, ako aj s ústavnou úpravou parlamentnej imunity v susedných a?viacerých ďalších európskych štátoch. Ťažisko publikácie spočíva v poukázaní na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach týkajúcich sa ustanovenia rámca pre národné právne úpravy parlamentnej imunity, vyplývajúceho zo základných ľudských práv vymedzených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Z?tejto judikatúry sú vyvodené konkrétne závery k prípustnému rozsahu imunity. Autor konštatuje, že súčasné vymedzenie parlamentnej imunity v Ústave Slovenskej republiky aj v?Ústave Českej republiky a jej praktické aplikovanie súdmi je v súlade so všeobecným stavom v členských štátoch Európskej únie a v?zásade aj s?právom na spravodlivé súdne konanie zaručeným čl.?6?ods.?1? prvá veta Dohovoru o?ochrane ľudských práv a?základných slobôd. Zmieňuje sa aj o?prezidentskej imunite, ktorá je v oboch štátoch vymedzená príliš široko. Publikácia vyúsťuje do konkrétnych návrhov na zmenu regulácie poslaneckej a prezidentskej imunity v Ústave Slovenskej republiky a?v?Ústave Českej republiky. Okrajovo sa publikácia zmieňuje aj o ústavnej úprave imunity sudcov a osobitnej regulácii vyvodzovania trestnej zodpovednosti voči členom vlády.
Parlamentná imunita na Slovensku, v Čechách, v niektorých iných štátoch Európy a v judikatúre

420 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu