Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Podniková ekonomika

Bugri Štefan, Pribišová Emíli

Dostupnost
skladem
Vydavatel
KEY Publishing
ISBN
978-80-7418-280-8
EAN
9788074182808
Počet stran
158
Místo vydání
Ostrava
Rok vydání
2017
Formát
B5
Podniková ekonomika je hospodárska vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Podniková ekonomika v tradičnom stredoeurópskom delení tvorí spolu s ekonómiou tzv. ekonomické vedy, pričom niekedy sa podniková ekonomika klasifikuje ako súčasť ekonómie. Podniková ekonomika je tak vedou teoretickou, ako aj praktickou a oba tieto póly sa v monografii veľmi vhodne vyvažujú. Podnik je reprezentovaný vo všetkých svojich formách, popisujú sa tu jednotlivé javy podniku ako aj procesy v ňom prebiehajúce. Monografia Podniková ekonomika je zameraná na jeden zo subjektov trhového hospodárstva, ktorého cieľom je dosiahnuť zisk. Dáva teoretické základy, praktické poznatky a návody, ako viesť a správne manažovať podnik v neľahkom trhovom prostredí, aby plnil svoje poslanie a aby vytváral hodnoty, zvyšoval svoju konkurencieschopnosť a uspokojoval potreby svojich zamestnancov. Monografia je členená do štrnástich kapitol, pričom každá kapitola obsahuje teoretický základ, vlastný výklad problematiky, zhrnutie a použitú literatúru. Podniková ekonomika je primárne zameraná na jeden zo subjektov trhového hospodárstva a to na podnik, ktorý pôsobí v určitom prostredí a uspokojuje určité potreby a zároveň realizuje zisk. Úvod je venovaný krátkemu oboznámeniu sa študenta o predkladanej publikácii. Vzhľadom k tomu, že výkonnosť ekonomiky každého štátu výrazne ovplyvňuje nielen bohatstvo danej krajiny, ale aj životnú úroveň jej obyvateľov, ekonomika vo všeobecnosti má neodmysliteľné miesto v spoločnosti. Monografia predkladá poučenie a rady, ako by mali ekonómovia, manažéri i podnikatelia viesť svoj podnik, aby fungoval a dosahoval čo najvyššiu výkonnosť a hospodárnosť tak, aby obstál v náročnom trhovom prostredí. Záver je venovaný marketingu podniku, keďže marketing patrí k manažérskym disciplínam, ktoré sa usilujú zvýšiť efektívnosť podniku a udržanie sa na trhu za každých okolností.
Podniková ekonomika

250 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu