Zařazeno v kategoriích: UMĚNÍ, Umělecká řemesla

Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970

Habartová-Vacková Lada, Pachmanová Martina, Pečinková Pavla

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
ISBN
978-80-86863-69-6
EAN
9788086863696
Počet stran
576
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
18x24 cm
Komentovaná antologie se soustřeďuje na odbornou reflexi užitého umění a průmyslového designu a její proměny od konce 19. století do šedesátých let 20. století v českém prostředí. Cílem je základní zmapování dosud kriticky nezhodnocené oblasti české odborné literatury a umělecké kritiky a teorie od doby formování moderní vizuální kultury do doby pozdního modernismu a tzv. druhé avantgardy. Shromážděné texty odhalují složitý, avšak mimořádně zajímavý proces transformace oborové terminologie od „praktické estetiky“, „dekorativního umění“, „uměleckého řemesla“, „aplikovaného“ či „užitého umění“ přes exponovaný „umělecký průmysl“ po pojem „design“. Od secesní teorie ornamentu a principiálních otázek povahy a vztahu rukodělného a průmyslového produktu se antologie dotýká otázek, které byly s moderním užitým uměním a designem ve sledované době nejvýznamněji propojeny, včetně bydlení a životního stylu. Problematika užitého umění a průmyslového designu sice patřila až do 2. poloviny 20. století spíše k okrajovým oblastem umělecko-kritické a teoretické reflexe, přesto se však významným způsobem promítala do statí a referátů našich výtvarných kritiků a historiků umění a také zásadně ovlivnila dobové debaty o uměleckém vzdělávání. Antologie vychází v rámci projektu programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI Ministerstva kultury ČR. Grafické řešení Renata Hovorková a Jan Novák.
Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970

Ostatní s tímto titulem kupují:

Cigáni

Cigáni

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu