Azylové právo v evropském kontextu

Klíma Karel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Metropolitní univerzita Praha
ISBN
978-80-87956-73-1
EAN
9788087956731
Počet stran
100
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Azylová politika obou evropských smluvních systémů a její konfrontace s obrovskou imigrační krizí založenou na masových "návalech" lidí ze Středního Východu i Severní či dokonce Střední Afriky se dostala do střetu se suverenitním právem každého členského státu (jak Rady Evropy, tak zejména Evropské unie) posuzovat každého uprchlíka jednotlivě. Jde zejména o to, že azylové právo je založeno na možné hypotéze, že existuje právo na azyl jako veřejné subjektivní právo a že toto veřejné subjektivní právo nelze považovat za typické nárokové právo (názor ÚS ČR). Existuje tak výsostná možnost každého členského státu Evropské unie rozhodovat o právní regulaci tohoto institutu a jeho aplikačního režimu. Je možné takto zformulovat základní hypotézu této kolektivní práce: azylová politika jako součást tzv. evropského práva (tedy právních systémů RE a EU) je efektivní a účelná do té míry, když harmonizuje základní smysl azylu, a sice pomoci lidem států, kde se civilní obyvatelstvo dostalo do nebezpečí života a v zájmu jeho zachování musí volit útěk do zemí bezpečných. Tato harmonizace a zejména Unií přijatá opatření by neměla narušovat ústavní výsady každého členského státu při individuální verifikaci důvodů, které jednotlivé uprchlíky či rodiny k opuštění své vlasti vedly. This monography deals mainly asylum law. The history of asylum is very important for understanding contemporary asylum issues, however the focus of asylum historians, intense as it is, is mainly aimed at recent asylum history – in the 19th, 20th and 21st centuries. The aim of this thesis was primary to show the history of asylum in preceding times, before the Vienna Congress and the 1848 revolutions, to point out the various forms of asylum law in this era and to try to answer the question of continuity of development of asylum law in its historical context. The main focus of the thesis is asylum law of the above period in Czech lands, its legislative bases in the forms of statutes and treaties and its implementation in practice as shown by historical sources.
Azylové právo v evropském kontextu

150 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu