Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-558-9
EAN
9788074005589
Počet stran
1216
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, především pak na zcela nové postupy a instituty, které byly nově zavedeny. Významné procesní změny, které jsou novelou dotčeny, se týkají územního a stavebního řízení, územního/společného řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a kolaudačního řízení. Novelou byly zpřesněny procesy při pořizování a vydání územně-plánovací dokumentace, atp. Komentář napsaný srozumitelnou formou shromažďuje nejdůležitější poznatky a zkušenosti z aplikační praxe, vhodně je využita a doplněna judikatura, i odborná literatura týkající se oblasti stavebního práva.
Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

1.990 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu