Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Subjektívna stránka trestného činu

Kubička Remig

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-8168-882-9
EAN
9788081688829
Počet stran
192
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
A5
Cieľom publikácie je podať komplexný rozbor problematiky súvisiacej so subjektívnou stránkou trestného činu v rozsahu odvoditeľnom z Trestného zákona. Po charakteristike subjektívnej stránky trestného činu a jej vzťahu k ostatným znakom skutkovej podstaty trestného činu sa autor venuje komplexnej analýze problematiky zavinenia, ďalším znakom subjektívnej stránky trestného činu, dokazovaniu subjektívnej stránky trestného činu a osobitne nedbanlivostnej trestnej činnosti páchanej v rámci cestnej dopravy. Okrem toho, publikácia porovnáva právnu úpravu zavinenia v Českej republike so slovenskou právnou úpravou. Význam publikácie spočíva v tom, že komplexne rozoberá danú problematiku v rozsahu a hĺbke, ktoré sú potrebné pre aktuálnu právnu prax. Pre lepšie pochopenie teoretických úvah prezentovaných v publikácii, ale aj pre overenie správnosti myšlienok v nej uvedených, táto obsahuje množstvo praktických príkladov. Do publikácie bola zakomponovaná aj rozsiahla judikatúra. Vzhľadom na previazanie teórie s praxou je publikácia určená na rozšírenie teoretického poznania problematiky najmä pre subjekty aplikujúce trestné právo.
Subjektívna stránka trestného činu

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu