Repetitórium občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi, 1. diel

Dulaková Denisa, Dulak Anton

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-8168-876-8
EAN
9788081688768
Počet stran
100
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
A4
Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre formou riešenia praktických zadaní a príkladov z reálneho života. Každá téma má tri časti – časť teoretické východiská, pomocou ktorej študent získa základné znalosti o konkrétnej problematike, časť teoretické otázky, v ktorej autori naformulovali otázky k danej téme, a časť praktické príklady, ktorá obsahuje praktické zadania a príklady. Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt. Potrebám študentov zodpovedá aj zvolená štruktúra praktika, keďže jej jednotlivé časti vychádzajú z nosných predmetov vyučovaných na katedrách občianskeho práva. Praktické cvičenia sa opierajú o obvyklý tematický plán vyučovaného predmetu, čím sa sleduje dosiahnutie efektu automatického precvičenia odprednášanej témy.
Repetitórium občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi, 1. diel

339 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu