Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Daňovníctvo – Daňová teória a politika I

Schultzová Anna a kolektív

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-7598-107-3
EAN
9788075981073
Počet stran
360
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
B5
3. vydanie Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej republiky a Európskej únie a zároveň poukázať aj na niektoré spôsoby merania daňového zaťaženia práce. Problematiku daní podáva dostatočne vyčerpávajúco, výklad jednotlivých druhov daní je doplnený názornou aplikáciou riešenia vybraných problémov vo forme praktických príkladov. Do výkladu daňových postupov autori zapracovali príslušné smernice Európskej únie vzťahujúce sa na jednotlivé druhy daní. Celkový pohľad na daňovú sústavu Slovenskej republiky by však nebol kompletný bez objasnenia základných otázok týkajúcich sa správy daní (daňové konanie, vyrubovacie konanie, riadne a mimoriadne opravné prostriedky, daňová exekúcia). Svojím obsahom bude publikácia spolu s nadväzujúcou zbierkou praktickým prínosom nielen pre študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa zaoberá daňovou problematikou, a pre podnikateľskú prax.
Daňovníctvo – Daňová teória a politika I

529 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu