Zařazeno v kategoriích: Právo, ANTIKVARIÁT

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti - Komentář, 2. vydání

Kasíková;, Kučera, Plášil, Šimka, Jirmanová, Hubáček

Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-179-6
Počet stran
672
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2010
Formát
B5
Druhé vydání „šedého“ komentáře exekučního řádu reaguje na rozsáhlé novely a bohatou judikaturu soudů vydanou v posledních letech k tomuto předpisu. Novelizace exekučního řádu a občanského soudního řádu, které proběhly v roce 2007 a 2009, výrazným způsobem změnily provádění samotných exekucí, činnost Exekutorské komory a v neposlední řadě i kompetence Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k ní i ve vztahu k jednotlivým exekutorům. Všem těmto změnám je věnován zevrubný komentář. Autoři se přitom nevyhýbají ani otázkám, jež jsou výkladově problémové či sporné. Publikace si rovněž klade za cíl zmapovat judikaturu především Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, ale i krajských soudů a zařadit k příslušným ustanovením zajímavá rozhodnutí, která na exekuční praxi mají vliv. Kniha obsahuje vedle podrobného komentáře zákona i výklad jeho prováděcích předpisů.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti - Komentář, 2. vydání

600 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu