Zařazeno v kategoriích: Občanské právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Návratové konanie

Absolonová Kristína

Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-62-6
Počet stran
160
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
A5
Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú nástrojom v rukách rodičov, putujú medzi krajinami, opakovane si vytvárajú nové sociálne väzby a snažia sa zastabilizovať na území iného štátu. Takýmto spôsobom dochádza k vážnemu zásahu do práv jednotlivca a k priamemu zásahu do súkromnoprávnych vzťahov, kedy je jednému rodičovi cielene a vedome bránené byť s maloletým dieťaťom a stýkať sa s ním. Na tomto mieste sa začína dlhotrvajúci boj o dieťa, pričom jeho priebeh uvádzame práve v predmetnej publikácii.
Návratové konanie

504 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu