Živnostenský zákon. Praktický komentář - 15. vydání

Horzinková Eva, Urban Václav

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7598-090-8
Počet stran
276
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ještě splnění odborné způsobilosti a další podmínky. Za celou dobu své účinnosti byl zákon mnohokrát novelizován. Poslední novely zákona zejména reagovaly na změny právní terminologie, ke kterým došlo přijetím nového občanského zákoníku a na nabytí účinnosti jiných právních předpisů. Již od počátku své účinnosti byl živnostenský zákon veřejností přijímán pozitivně, tomu odpovídá i poměrně obsáhla odborná literatura. Cílem tohoto komentáře je nejen praktické objasnění a vysvětlení základních podmínek živnostenského podnikání, ale také upozornění na změny, ke kterým v poslední době došlo.
Živnostenský zákon. Praktický komentář - 15. vydání

380 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu