Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA

Historia populi. Zrcadlo každodennosti v čes. děj. aneb Všední den od pravěku do konce "Velké války"

Čapka František

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
312
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2018
Formát
22x31 cm
ISBN
978-80-7204-964-6
EAN
9788072049646
Publikace přibližuje vývoj českých dějin v poněkud jiné podobě, než jsme běžně zvyklí. Tradiční výklad, redukující dějiny zejména na přehled politických událostí a hospodářských přeměn, vojenských střetů, výčty panovníků, diplomatických jednání a aktů byl zde opuštěn. Naopak se do středu pozornosti dostanou dosud spíše jen okrajově zmiňované okruhy lidských aktivit na pozadí historického vývoje spolu s jednotlivými oblastmi života člověka v té které historické době neboli kultura každodennosti jako způsobu obživy, fungování sociálních a pracovních vztahů, vyprávění o živé a tvořivé práci lidí, kteří vlastní činností při značné závislosti na přírodě vytvářeli a formovali v jejím rámci svůj lidský svět, svět hmotné a duchovní kultury, vzájemných rodinných vztahů. Toto „zpětné zrcadlo“ dějin představuje volnou a mnohdy i zábavnou procházku historií českých zemí. Některé projevy minulých generací mohou ve čtenáři vyvolat nejen obdiv, pokoru a úctu, ale i úsměv nebo údiv nad tím, jak lidé mnohdy mysleli a jednali i v těch nejvšednějších situacích, což nám může o předcích říci více než popisy politických zvratů a nových hospodářsko-sociálních podmínek. Tento populárně naučný text je určen nejen širší čtenářské obci zájemců o historickou literaturu, ale i odborníkům a studující mládeži.
Historia populi. Zrcadlo každodennosti v čes. děj. aneb Všední den od pravěku do konce "Velké války"

490 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu