Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie

Lysina Peter

Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-8168-890-4
Počet stran
312
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
A5
Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie je vedeckou monografiou, ktorá prináša analýzu úpravy medzinárodnej zmluvy v práve EÚ. Monografia postupne prináša pohľad na historický rozmer skúmanej problematiky, kritický rozbor súčasnej právnej úpravy, ako aj návrhy de lege ferenda. Čo do rozsahu sa monografia zameriava predovšetkým na analýzu právomoci EÚ na uzavieranie medzinárodných zmlúv, kde dôsledne odlišuje otázku existencie právomoci a otázku jej povahy. Následne analyzuje jednotlivé typy medzinárodných zmlúv uzavieraných EÚ. Monografia neopomína ani procesnú stránku a v samostatnej kapitole skúma proces uzavierania medzinárodných zmlúv na úrovni EÚ. Napokon, záver patrí účinkom medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ a ich miestu v práve EÚ. Pri spracovaní autor vychádzal aj zo svojich praktických skúseností a pracoval nielen s vedeckou a odbornou literatúrou (najmä anglickou a francúzskou), ale aj s početnou judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Publikácia je primárne určená pre vedeckých pracovníkov zameriavajúcich sa na právo EÚ či medzinárodné právo verejné. Rovnako však poskytne cenné podnety aj pre praktikov, predovšetkým z oblasti štátnej správy, ktorým pomôže pri riešení rôznych situácií vhodnou argumentačnou základňou. Predkladaná vedecká monografia však môže byť prínosom aj pre právnych laikov, a to najmä pri poznávaní medzinárodnej zmluvy ako nástroja vonkajšej činnosti EÚ.
Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie

437 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu