Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání

Jelínek Jiří a kolektiv

Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-236-3
Počet stran
976
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
A5
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému. Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu. Aktualizace textu v šestém vydání reaguje zejména na změny vyvolané několika novelizacemi trestního zákoníku, ke kterým došlo od předchozího vydání, zapracovává novinky z evropského práva, bere ohled na novou tuzemskou i evropskou judikaturu a také na změny v mimotrestních předpisech. Učebnice je určena především vysokoškolským studentům. Nepochybně ji ocení i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání

800 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu