Zařazeno v kategoriích: Právní předpisy, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Posuzování stavebních výrorobků podle nařízení č. 305/2011

Šimková Alena

Dostupnost
skladem
Vydavatel
ČKAIT
ISBN
978-80-8826-507-8
EAN
9788088265078
Počet stran
108
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
A5
Seznámení autorizovaných osob i odborné veřejnosti s aktuálním zněním nařízení č. 305/2011. Nařízení bylo od nabytí účinnosti několikrát pozměněno, doplněno a upraveno; souvisí s řadou dalších předpisů, které stavební výrobek provázejí od jeho uvedení na trh, přes distribuci na trhu, až po jeho navržení a zabudování do stavby. Proto je publikace koncipována tak, aby uživatelům usnadnila orientaci nejen v nařízení samotném, ale i v dalších souvisejících předpisech, na které je v textu odkazováno. Ke zpracování byly využity oficiální dokumenty Evropské komise, Úředního věstníku Evropské unie a relevantních informačních zdrojů. Cílem je rámcově a přehledně představit nařízení č. 305/2011 v jeho aktuální podobě, upozornit na slabá místa, informovat o krocích Komise k jejich nápravě, a upozornit na souvislosti mezi nařízením a stávajícími i nově připravovanými českými předpisy z oblasti stavebnictví. Závazný text nařízení č. 305/2011, včetně souvisejících pozměňujících a prováděcích dokumentů, je zveřejněn v Úředním věstníku EU.
Posuzování stavebních výrorobků podle nařízení č. 305/2011

180 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu