Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí

Prokop Viktor, Stejskal Jan

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7598-131-8
EAN
9788075981318
Počet stran
374
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Předložená monografie se zabývá problematikou tvorby a šíření inovací v území, a to v kontextu jejich ovlivnění ze strany jednotlivých ekonomických subjektů při současném zohlednění sektoru jejich působení. Jedná se o velmi aktuální téma moderní ekonomie, která považuje kvalitu inovačního prostředí za klíčový faktor rozvoje regionů i národních států. Je velmi cenné, že se autoři rozhodli rozpracovat existující teoretické koncepty do podoby umožňující lepší pochopení současného stavu a potenciálu budoucího vývoje. doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. Autoři knihy přináší jedinečný soubor poznatků, na němž jednoznačně dokazují význam kooperativních a na znalostech založených vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem, jež mají prokazatelně vliv na inovační aktivity firem, příp. dalších organizací, pro něž je výhodná spolupráce v ekonomickém prostředí. prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. Ing. Viktor Prokop, Ph.D. je odborným asistentem na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na problematiku veřejné a regionální ekonomie a na efektivitu spolupráce na úrovni univerzit–podniků–vlády. Je autorem řady vědeckých textů, publikovaných v České republice i v zahraničí. doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. působí na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Profesně se zaměřuje mj. na efektivitu poskytování veřejných služeb, přelévací efekty znalostí a jejich měření či modelování dynamiky determinantů národní a regionální produktivity založené na znalostních a kooperativních efektech. Je autorem desítek českých i zahraničních odborných publikací.
Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí

499 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu