Zařazeno v kategoriích: JAZYKOVÁ LITERATURA

Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku

Gladkova H., Giger M., Bláha O. (eds.)

Vydavatel
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISBN
978-80-7308-867-5
Počet stran
275
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
A5
Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů předkládá veřejnosti kolektivní monografii připravenou pro XVI. Mezinárodní sjezd slavistů v Bělehradě v srpnu 2018. Tematika pravidelných zasedání v tomto mezidobí se zaměřila opět na klíčové otázky slavistické standardologie: fungování spisovných jazyků ve veřejné sféře, především v médiích, dynamiku současných spisovných jazyků a problematiku kodifikace. Určitým svorníkem nad všemi texty je kritický příspěvek S. Gajdy o teorii spisovného jazyka se zaměřením na úlohu a postavení jazyka v postmoderní společnosti v interdisciplinárním kontextu, s akcenty formujícími aktuální vývoj (nová média, dynamika sociálních změn, problém individuální i společenské identity a identifikace). Ostatní příspěvky mají na zřeteli konkrétní fungování empirické úrovně teorie spisovného jazyka.
Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku

275 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu