Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.

Trešlová Lenka, Škrobák Ivo

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7598-196-7
Počet stran
200
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části a správu majetku a věcí zajištěných pro účely trestního řízení. Právní stav publikace je k 1. 11. 2018. Komentář velice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá danou problematiku v souladu s judikaturou, která je do výkladu zapracována. Autoři komentář obohatili o nespočet příkladů nesprávné praxe. Tímto poukázali na nedostatky současné praxe, které však vzápětí opravili a ukázali, jak má být praxe správně. Publikaci pak dále doplňuje osm vzorů z praxe: Pověření k prodeji majetku zajištěného v trestním řízení Pověření ke správě majetku zajištěného v trestním řízení Pověření ke správě podílu v obchodní korporaci zajištěného v trestním řízení Pověření ke správě a prodeji majetku zajištěného v trestním řízení Usnesení o prodeji majetku zajištěného v trestním řízení Usnesení o zajištění podle § 47 tr. řádu Usnesení o zajištění podle § 344a tr. řádu Usnesení o zajištění podle § 347 tr. řádu Na těchto vzorech (č. 6 až 8) se s autory podílela také Mgr. Petra Vítková, státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Praze.
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu