Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Vlastné imanie obchodných spoločností

Farkaš Richard

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-8168-951-2
EAN
9788081689512
Počet stran
376
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
A5
Publikácia „Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty“ sa venuje problematike vlastného imania ako ukazovateľa finančnej stability obchodnej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na účtovné aspekty vlastného imania akciových spoločností, spoločností s ručením obmedzeným, komanditných spoločností a verejných obchodných spoločností. Autor publikácie sa sústreďuje na jednotlivé zložky vlastného imania a témy s ním súvisiace, pričom rieši vybrané okruhy najčastejšie sa vyskytujúcich problémov. Základné imanie, emisné ážio, zákonný rezervný fond, fondy zo zisku, ostatné kapitálové fondy, vlastné akcie, tiché spoločenstvo, vlastné imanie v účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS sú len názorným výňatkom oblastí, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Publikácia je skvelým výberom pre čitateľa, ktorý chce pochopiť vecné súvislosti a zmeny vlastného imania z hľadiska účtovníctva. Jej zameranie a odbornosť ocení predovšetkým odborná verejnosť.
Vlastné imanie obchodných spoločností

428 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu