Veřejné stavební investice

Dufek Zdeněk, Korytárová Jana, Apeltauer Tomáš, Hromádka Vít, Fiala Petr, Drochytka Rostislav et kol

Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-322-3
Počet stran
392
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování časových harmonogramů, rozpočtů, energetiky budov, diagnostiky konstrukcí a bezpečnosti stavebních objektů. Jedná se o souhrn poznatků z oblasti stavebnictví, práva a ekonomie. Kniha je primárně určena pro pracovníky veřejných zadavatelů, nicméně užitečné informace v ní naleznou i zástupci projektantů, administrátorů veřejných zakázek, technických dozorů investora, dotačních manažerů či stavebních podnikatelů. Uvedené poznatky mohou s úspěchem využívat i soukromí investoři, pro které pouze odpadá povinnost vybírat dodavatele prostřednictvím procedury definované zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ambicí autorského kolektivu bylo přispět ke zlepšení vzájemného porozumění jednotlivých aktérů výstavbových projektů a pomoci tak zlepšit situaci v sektoru stavebnictví.
Veřejné stavební investice

490 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu