Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

Klíma Pavel, Odehnalová Jana

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s. a Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
ISBN
978-80-7598-141-7
Počet stran
160
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Právo na spravedlivý proces je nepochybně jedním ze základních pilířů demokratických právních států. Základním posláním práva na spravedlivý proces je totiž zabezpečení potřebného procesněprávního standardu ochrany základních lidských práv a svobod. Ostatně míra ochrany základních lidských práv a svobod ze strany veřejné moci je měřítkem úrovně a vyspělosti demokracie s tím, že právě právo na spravedlivý proces je nezbytným předpokladem k jejich zabezpečení. V tom směru si předkládaná publikace vytyčila za cíl akcentovat vybrané stěžejní aspekty práva na spravedlivý proces v rámci jednotlivých stěžejních oborů či odvětví práva (zejména pak práva soukromého, trestního a správního) a v této souvislosti se zaměřila nejen na teoretické či doktrinální přístupy, nýbrž rovněž na způsoby praktické realizace vybraných stěžejních aspektů. Předkládaná publikace je výsledkem úsilí autorského kolektivu tvořeného jak akademickými pracovníky, tak i studenty magisterského studia Metropolitní univerzity Praha.
Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech

275 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu