Úvod do studia politiky - 2. vydání

Novák Miroslav et al.

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
925
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
ISBN
978-80-7419-263-0
EAN
9788074192630
Druhé vydání úspěšné učebnice obsahuje přepracované kapitoly a je rozšířeno o dvě nové. Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín – od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Čtvrtá část pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy. Učebnice tvoří vnitřně propojený celek, i když se názory, pojetí nebo hodnocení autorů jednotlivých kapitol od sebe mohou poněkud lišit. – Kdy vznikla politická věda? – Jaké další disciplíny se zabývají politikou? – Jaký je vztah mezi politickou vědou a politickou sociologií? – Proč se v češtině více ujal výraz „politologie“ než „politická věda“? – Co je politika? Jaký je vztah mezi politikou a mocí? – Je řadový občan v politice kompetentní? – Jak nám analýza stranického systému pomáhá pochopit moderní politické režimy? – Co je předmětem komparativní politologie? Jaké metody používá? – V čem spočívá rozdíl mezi komparativní politologií a teorií mezinárodních vztahů? – Čím se vyznačuje dobrá veřejná správa? Rozsáhlý autorský tým pod vedením Miroslava Nováka tvoří čeští odborníci nejrůznějších generací z mnoha akademických pracovišť.
Úvod do studia politiky - 2. vydání

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu